Dankzij de steun van de vele vrienden van het Volkstehuis, de dagdagelijkse inzet van onze medewerkers, bewoners, vrijwilligers, bezoekers, service clubs,…hebben wij met de beheerraad beslist om te starten met de verbouwing van de laatste kamers. (Fase 3)

De bewoners van de te verbouwen kamers verhuizen tijdelijk naar de balletzaal. Deze werd tijdelijk hiervoor ingericht.