Vandaag werd , in samenwerking met de stad Hasselt , “de blauwe bassin” officieel ingehuldigd.  Hiermee wordt de centrumfunctie van het Volkstehuis versterkt.

Bijkomende info:

WWW.deblauwebassin.be

info@deblauwebassin.be